background

İç Kalite Kontrol

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

İç Kalite Kontrol

Tıbbi laboratuvar akreditasyonunda iç kalite kontrol (IQC), laboratuvarın test ve ölçümlerinin doğru ve güvenilir sonuçlar üretmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu süreç, laboratuvarın sürekli olarak yüksek kalitede hizmet sunmasını sağlayarak hasta bakımının güvenilirliğini artırır. İç kalite kontrolün amacı, laboratuvar sonuçlarının doğruluğunu ve güvenirliğini değerlendirmek ve iyileştirmektir.

İç kalite kontrolün temel unsurları şunlardır:

 1. Kalite Kontrol Malzemeleri (QC Malzemeleri):
  • Kalibrasyon ve doğrulama için kullanılan kalite kontrol malzemeleri laboratuvar tarafından düzenli olarak kullanılır. Bu malzemeler, laboratuvarın testlerinin doğruluğunu ve hassasiyetini değerlendirmek için önceden bilinen konsantrasyonlarda belirli analitleri içerir.
 2. Kontrol Planları:
  • Laboratuvarlar, belirli testler için kalite kontrol planları oluştururlar. Bu planlar, hangi QC malzemelerinin kullanılacağını, hangi sıklıkta test edileceğini ve kabul edilebilir hata limitlerini belirler.
 3. Analizler:
  • Kalite kontrol malzemeleri, laboratuvarın rutin testlerinin bir parçası olarak düzenli olarak analiz edilir. Bu, laboratuvarın test sonuçlarının istikrarını ve doğruluğunu izlemesine yardımcı olur.
 4. Hata İzleme ve Değerlendirme:
  • Laboratuvarlar, QC sonuçlarını izler ve herhangi bir anormal sonuç veya hata durumunda düzeltici eylemler alır. Eğer QC sonuçları belirlenen kabul edilebilir sınırların dışındaysa, testlerin tekrarlanması veya ekipmanın bakımı gibi düzeltici önlemler alınabilir.
 5. Kayıt ve Belgeleme:
  • Laboratuvarlar, QC sonuçlarını kaydeder ve bu verileri belgelemek için dokümantasyon oluştururlar. Bu, akreditasyon süreci ve denetimler için gereklidir.
 6. Eğitim ve Personel Yetkinliği:
  • Laboratuvar personeli, iç kalite kontrol prosedürlerini ve kalite kontrol malzemelerini doğru bir şekilde kullanma konusunda eğitilir. Personelin yetkinliği ve bilgisi, laboratuvarın kalite kontrol süreçlerinin etkinliğini etkiler.

İç kalite kontrol, tıbbi laboratuvarlar için önemli bir uygulamadır ve ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenen standartlara uymak önemlidir. Bu süreç, laboratuvarın güvenilir ve doğru sonuçlar üretmesini sağlar, bu da hasta bakımının kalitesini artırır ve tıbbi teşhislerin güvenirliğini sağlar.

Etiketler: