background

Konsültasyon Patolojisi

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Konsültasyon Patolojisi

Tanı konusunda şüphede kalınan durumlarda ikincil ya da üçüncül görüş alınmasıdır. Tanı sırasında şüphede kalındığında bir başka patologdan görüş alınması gerekliliği ortaya çıkabilir. Bu amaçla hastadan alınan örnekler bir başka patoloji merkezinde daha değerlendirilebilmektedir.

 

 

 

Etiketler: