background

Elektroforez

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Elektroforez Testleri-Serum/Bos/İdrar/Diğer Vücut Sıvıları

Elektroforez testleri, laboratuvar ortamında çeşitli maddelerin elektrik yüklü bir ortamda hareketini incelemek için kullanılan bir analitik tekniktir. Bu yöntem, moleküler düzeyde bileşenlerin ayrılması, tanımlanması ve nicel olarak analizi için önemli bir araçtır. Elektroforez testleri, DNA, RNA, proteinler, ilaçlar ve diğer biyolojik bileşenlerin analizi, biyokimyasal araştırmalar, klinik tanılar ve tıbbi izleme için yaygın olarak kullanılır.

Elektroforez testlerinin temelinde, maddenin elektrik yükü taşıması ve bu yükün bir elektrik alanı içinde etkili bir şekilde kullanılabilmesi yatar. Elektroforez, bir maddeyi negatif veya pozitif yüklü elektrotlara doğru çekmek için bir elektrik alanının kullanılması prensibine dayanır. Bu şekilde, maddenin hareket hızı, yüküne, boyutuna ve çevresel koşullara bağlı olarak değişir.

Elektroforez Tipleri

Jel Elektroforezi (Gel Electrophoresis): Bu teknik, DNA, RNA veya proteinlerin moleküler büyüklüklerine göre ayrılmasını sağlar. Bir jel üzerine örnekler konur, ardından bir elektrik alanı uygulanır. Bu sayede moleküller jelin içinde hareket eder ve büyüklüklerine göre farklı hızlarda hareket ederler. Sonuçlar, bantların görsel olarak analiz edilmesi veya daha gelişmiş yöntemlerle belirlenir

 

Gama piki olan protein jel  elektroforezi

 

Kapiler Elektroforez (Capillary Electrophoresis): Bu yöntem, özellikle DNA ve proteinlerin analizi için kullanılır. Kapiler elektroforez, daha yüksek çözünürlük, daha hızlı analiz süreleri ve daha az örnek miktarı gerektirir. Bu nedenle genetik testlerde ve biyokimyasal analizlerde sıkça tercih edilir.

Serum Immunodısplacement Kapıller Elektroforezı Monoklonal Igm Kappa Bandı
 

İyon Değişim Elektroforezi (Ion Exchange Electrophoresis): Bu tür elektroforez, moleküler yükleri farklı olan maddelerin ayrılması için kullanılır. Özellikle amino asitlerin veya proteinlerin ayrılması için yaygın olarak kullanılır.

İzoelektro Foküsleme (Isoelectric Focusing): Bu teknik, proteinlerin izoelektrik noktalarına (pI) göre ayrılmasına dayanır. İzoelektrik nokta, bir proteinin net yükünün sıfır olduğu pH değeridir. Bu yöntem, protein karışımlarını ayrıştırmak ve özellikle biyokimyasal analizlerde protein izolasyonu için önemlidir.

 

Etiketler: