background

Direkt Mikroskobik İnceleme

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Direkt Mikroskobik İnceleme

Mikrobiyolojide, birçok hastalığın tanısında direkt mikroskopi kullanılır. Bu, mikroorganizmaların vücut sıvıları veya dokular üzerinde doğrudan bir mikroskop altında incelenmesi anlamına gelir. 

  1. Mikroskobik İdrar İncelemesi: Üriner sistem enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. İdrar örneği mikroskop altında incelenir ve bakteriler, lökositler ve diğer hücrelerin varlığı araştırılır.

İdrar mikroskobisinde  lökosit.

  1. Dışkı İncelemesi: Gastrointestinal enfeksiyonların tanısında önemlidir. Dışkı örneği mikroskop altında incelenerek parazitler, bakterilerin sporları veya diğer patojenler tespit edilebilir.

Dışkıda Nematod (strongloides sterkoralis )

  1. Kan İncelemesi: Malaria gibi paraziter enfeksiyonların tanısında direkt mikroskopi kullanılabilir. Kan örneği bir lam üzerine yayılır ve parazitlerin özellikleri incelenir.

Periferik yaymada malarya trofozoidleri.

  1. Vajinal ve İncelemeler: Vajinal akıntı veya diğer genital sekresyonlar, bakteriyel vajinozis veya mantar enfeksiyonları gibi genital enfeksiyonların tanısında direkt mikroskopi ile incelenebilir.
  2. Balgam İncelemesi: Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında balgam örneği mikroskop altında incelenir. Bakteriler veya mantarlar burada görülebilir.

Balgamda ARB ile tbc basili incelenmesi:

  1. Cilt Kazıntısı: Deri enfeksiyonlarının veya mantar enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. Ciltten kazıntı alınır ve mikroskop altında incelenir.
  2. Serebrospinal Sıvı İncelemesi: Meningit veya ensefalit gibi santral sinir sistemi enfeksiyonlarının tanısında kullanılabilir. Serebrospinal sıvı örneği incelenir ve patojenlerin varlığı araştırılır.
  3. Gıda Mikrobiyolojisi: Gıda ürünlerinden mikroorganizmaların tanısında kullanılır. Gıda numuneleri mikroskop altında incelenerek patojen bakterilerin veya maya/mantarların varlığı belirlenir.

.

Etiketler: