background

Rutin Biyokimya

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Rutin Biyokimya

Rutin biyokimya testleri, bir kişinin kan, idrar veya diğer biyolojik örneklerin analiz edilmesini içeren bir dizi laboratuvar testini ifade eder. Bu testler, kişinin genel sağlık durumunu, organ fonksiyonlarını, metabolik durumunu ve bazı hastalıkların varlığını veya riskini değerlendirmek için kullanılır. 

Kan Şeker Seviyeleri (Glukoz): Kanın glukoz seviyeleri, diyabet riskini değerlendirmek için kontrol edilir.

Karaciğer Fonksiyon Testleri: Bu testler, karaciğerin sağlığını değerlendirmek için kullanılır. ALT (Alanin Aminotransferaz), AST (Aspartat Aminotransferaz) ve ALP (Alkalen Fosfataz) gibi enzimlerin seviyeleri ölçülür.

Böbrek Fonksiyon Testleri: Bu testler, böbreklerin işlevselliğini değerlendirmek için kullanılır. Kreatinin ve üre gibi atık ürünlerin seviyeleri ölçülür.

Lipit Profili: Bu test, kanın yağ seviyelerini ölçer ve kolesterol (total kolesterol, HDL, LDL) ile trigliserid seviyelerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Elektrolit Paneli: Bu test, vücuttaki elektrolitlerin (sodyum, potasyum, klorür) seviyelerini kontrol eder.

Tam Kan Sayımı (CBC): Bu test, kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi ve trombosit sayılarını ölçer.

İnflamasyon Belirteçleri: Sedimentasyon hızı (SED) ve C-reaktif protein (CRP) gibi belirteçler, vücutta inflamasyonun varlığını göstermek için kullanılır.

Ürik Asit Seviyeleri: Bu test, gut gibi durumların teşhisi için ürik asit seviyelerini değerlendirir.

Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid hormonlarının (T3, T4) seviyelerini ölçer.

Demir Profili: Bu test, vücuttaki demir seviyelerini ölçer ve demir eksikliği veya fazlalığını belirlemeye yardımcı olur.

 

Etiketler: