background

Serum Kappa Lambda

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Serum Kappa Lambda - İdrar Kappa Lambda Testleri

Serum kappa-lambda testleri, bir kişinin kandaki immünoglobulinlerin (antikorlar) hafif zincirlerinin oranını belirlemek için kullanılan tıbbi testlerdir. Bu testler, plazma hücre hastalıkları ve özellikle monoklonal gammopati gibi durumların teşhisi ve izlenmesinde yardımcı olur. 

Serum Kappa ve Lambda Hafif Zincirler: Kandaki immünoglobulinlerin hafif zincirleri, kappa ve lambda olarak adlandırılan iki türdür. Bu hafif zincirler normalde birbirine oranlıdır. Ancak bazı durumlarda, bir tip hafif zincir diğerine göre fazla üretilir veya eksik üretilir, bu da dengesiz bir kappa-lambda oranına neden olabilir.

 

Monoklonal Gammopati: Monoklonal gammopati, bir tür plazma hücre hastalığıdır. Bu durumda, vücut aşırı miktarda bir tip antikor üretir. Serum kappa-lambda testleri, bu anormal hafif zincir oranlarını tespit ederek ve izleyerek monoklonal gammopatinin teşhisine ve izlenmesine yardımcı olabilir.

Serum Kappa-Lambda Oranı: Normalde, serumda kappa hafif zincirleri ile lambda hafif zincirleri arasında belirli bir oran vardır. Bu oranın değişmesi, birçok kan hastalığı veya kanser türünün bir işareti olabilir.

Klinik Kullanım: Serum kappa-lambda testleri, çoklu miyelom, Waldenström makroglobulinemisi, amiloidoz gibi hastalıkların tanısını koymak ve izlemek için kullanılabilir. Ayrıca bu testler, tedaviye yanıtı değerlendirmek için de kullanılabilir.

 

 

 

 

 

Serum Elektroforezi: Serum kappa-lambda testleri, genellikle serum elektroforezi gibi diğer laboratuvar testleriyle birlikte kullanılır. Serum elektroforezi, kandaki proteinlerin farklı bileşenlerini ayırmak için kullanılır ve monoklonal gammopati gibi durumların tanısına yardımcı olur.

 

Etiketler: