background

Muhasebe Birimi

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Muhasebe Birimi

 
 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ülkelerin sağlık sistemleri, herkese gerekli olan sağlık hizmetinin gerekli kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalı, bu hizmet etkili, karşılanabilir maliyette ve toplumca kabul gören tarzda olmalıdır. İşletmelerin başarısındaki önemli unsurlardan birisinin, etkin bir muhasebe sisteminin varlığı ve üretilen finansal bilgilerin kalitesi olduğu gibi, sağlık sisteminde de muhasebe uygulamalarının, sistemin işlerliği açısından önem arz ettiği açıktır.
 
Sağlık yöneticisinden beklenen, insan kaynakları yönetimi, finansal yönetim, maliyet muhasebesi, stratejik plânlama ve karar alma şeklinde sıralanmakta olan sağlık hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve sağlık işletmesinin etkin bir biçimde yönetilmesinin sağlanmasıdır. Bu çalışmada, bahsi geçen fonksiyonlardan muhasebe ele alınmış, beraberinde, günümüzde sağlık işletmelerinde muhasebe dendiğinde, ön plâna çıkmakta olan bir kavram olan medikal muhasebenin açıklanması ve sağlık işletmelerinde muhasebe sistemi içerisindeki yerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
 
Medikal muhasebe birimi ;
 
Laboratuvarın yapmış olduğu testlerin sözleşme şartlarına uygun bir şekilde fiyatlandırılmasını faturalandırılmasını ve hak ediş takiplerini yapmaktadır. Bu işlemler sırasında doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliği ilke edinmiştir.

MUHASEBE SORUMLUSU: SULTAN POLAT
MAİL: muhasebe@avclab.com.tr
TELEFON: 0541-828-2729

Etiketler: