background

Hematoloji

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Hematoloji

Kanın Yapısı ve İşlevleri: Hematoloji, kanın yapısı, bileşimi ve işlevleri üzerine odaklanır. Kan, vücudun yaşamsal işlevlerini destekleyen önemli bir sıvıdır. Oksijen ve besin maddelerini taşır, atık ürünleri uzaklaştırır, bağışıklık sistemini destekler ve kan pıhtılaşmasını düzenler.

Kan Hücreleri: Hematoloji, üç ana tür kan hücresi olan kırmızı kan hücreleri (eritrositler), beyaz kan hücreleri (lökositler) ve trombositlerin incelenmesini içerir. Bu hücrelerin sayısı, boyutu ve işlevi birçok farklı kan hastalığının tanısında kullanılır

Periferik yaymada eritrositlerin yanında  bant nötrofil, trombosit, lenfosit, monosit, nötrofil, eozinofil ve bazofil görüntüsü

Kan Hastalıkları: Hematologlar, anemi, lösemi, lenfoma, trombositopeni, hemofili gibi birçok kan hastalığını teşhis ederler ve tedavi ederler. Kan hastalıkları, kan hücrelerinin yapısında, üretiminde veya işlevlerinde meydana gelen bozukluklardan kaynaklanabilir.

Nonhodgkin lenfoma

 

KLL (Kronik lenfositer lösemi)

Kan Transfüzyonu: Hematoloji, kan transfüzyonu konusunda da önemli bir rol oynar. Kan nakilleri, ciddi kan kaybı, cerrahi müdahaleler, kanser tedavisi veya kan hastalıkları gibi durumlar için gerekebilir.

Koagülasyon Bozuklukları: Hematoloji, kanın pıhtılaşma sürecini inceleyen bir alt dal olan koagülasyon bozuklukları ile de ilgilenir. Kanın normalden daha kolay veya zor pıhtılaşması durumlarına dikkat ederler.

Kemik İliği Hastalıkları: Kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği yerdir ve hematologlar kemik iliği hastalıklarını da teşhis eder ve tedavi ederler. Bu hastalıklar, kemik iliği kanseri (miyelom), aplastik anemi gibi durumları içerebilir.

Tedavi ve İzlem: Hematologlar, kan hastalıklarının tedavisini yönlendirirler. Bu tedavi yöntemleri ilaçlar, kemoterapi, radyoterapi, kemik iliği transplantasyonu ve diğer prosedürleri içerebilir. Ayrıca, hastaların düzenli olarak izlenmesi de önemlidir.

Hematoloji, kan ve kan hastalıklarıyla ilgilenen önemli bir tıp dalıdır ve sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinde kritik bir rol oynamaktadır. Kanla ilgili herhangi bir sağlık sorunu yaşadığınızda veya kan testleri gerektiğinde bir hematologa danışmanız önemlidir.

Etiketler: