background

Sıvı Bazlı Sitoloji

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Sıvı Bazlı Sitoloji

Sıvı bazlı sitoloji testinde toplanan numune, etanol bazlı muhafaza edici bir sıvı ortama konur. Laboratuvarda bu hücreler ince bir tabaka halinde bir lam üzerine yerleştirilir ve mikroskopla incelenir.
 
Thin prep ve sure path olarak bilinen ve bilimsel açısından doğruluğu kanıtlanmış 2 farklı sıvı bazlı sitoloji yöntemi vardır.
 
Thin prep, filtrasyon yöntemine, sure path ise santrifüj yöntemine dayanır.
 
Her iki yöntem de de asıl incelenmesi gereken hücreler ortamda bulunan diğer hücrelerden ayrıştırılmış olarak lama konulur. Konvansiyonel smear yöntemine göre daha avantajlı ancak maliyet açısından daha yüksek bir incelemedir. Ayrıca bir diğer avantajı ise sıvı bazlı sitoloji için alınan örnekten hem patolojik inceleme hem de HPV testi aynı anda yapılır. Ayrı numune alınmasına gerek yoktur.
 
Bu testin duyarlılığı %61-66, spesifisitesi %82-91 olarak bildirilmiştir.
 
Etiketler: