background

"" etiketli sayfalar

Nümune Alımı

Preanalitik faz kanın hastadan alınmasından laboratuvara ulaştırılmasına kadar geçen süreyi ...

+ Ayrıntı

Kalite Birimi

ISO 15189 standartlarına tam uygunluk sağlayan ve uluslararası alanda sürekli kendini geliştirmek için gereken ...

+ Ayrıntı

Rutin Biyokimya

Rutin biyokimya testleri, bir kişinin kan, idrar veya diğer biyolojik örneklerin analiz edilmesini içeren bir dizi ...

+ Ayrıntı

Alerji

Alerji testleri, bir kişinin belirli alerjenlere (alerjiye neden olan maddelere) karşı hassasiyetini veya alerjiyi ...

+ Ayrıntı

Hematoloji

Hematoloji, kanın yapısı, bileşimi ve işlevleri üzerine odaklanır. ...

+ Ayrıntı

LC-MS ve Doğumsal Metabolik Hastalık Tarama

Likid kromatografi-mass spektrometri (LC-MS) analizi, birçok farklı bileşiği tanımlamak ve nicelendirmek için ...

+ Ayrıntı

Prenatal Tanı Testleri

Prenatal tarama testleri, anne adayının gebelik sırasında taşıdığı riskleri ve fetüsün sağlığını ...

+ Ayrıntı

Koagülasyon

Koagülasyon testleri, kanın pıhtılaşma sürecini değerlendirmek için kullanılan laboratuvar testleridir. ...

+ Ayrıntı

Flow Sitometri Testleri

Akım sitometrisi (Flow Cytometry), biyolojik hücrelerin veya partiküllerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ...

+ Ayrıntı

Elektroforez

Elektroforez testleri, laboratuvar ortamında çeşitli maddelerin elektrik yüklü bir ortamda hareketini incelemek ...

+ Ayrıntı

Serum Kappa Lambda

Serum kappa-lambda testleri, bir kişinin kandaki immünoglobulinlerin (antikorlar) hafif zincirlerinin oranını ...

+ Ayrıntı

İmmünglobulin IGA-IGG-IGM Analizi

İmmünglobulin G (IgG), İmmünglobulin M (IgM) ve İmmünglobulin A (IgA) testleri, bağışıklık sistemi ...

+ Ayrıntı

Manuel Biyokimyasal Analizler

Kanda ozmotik fragilite testi, bir laboratuvar testidir ve kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) ozmotik ...

+ Ayrıntı

Seroloji

Seroloji, vücut sıvıları, özellikle kan serumu ve diğer vücut sıvılarındaki antikorlar, antijenler ve diğer ...

+ Ayrıntı

Viroloji

Tıbbi mikrobiyolojide tanıda viroloji, virüslerin teşhis edilmesi ve hastalıkların nedenlerini belirlemek için ...

+ Ayrıntı

Parazitoloji

Tıbbi mikrobiyolojide tanıda parazitoloji, hastalıklara neden olan veya insan vücudunda parazitik enfeksiyonlara ...

+ Ayrıntı

Moleküler Mikrobiyoloji

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), mikrobiyolojik hastalıkların tanısında kullanılan güçlü bir moleküler ...

+ Ayrıntı

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Paneli

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) tanısında mikrobiyoloji testleri oldukça önemlidir. ...

+ Ayrıntı