background

Parazitoloji

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Parazitoloji

Tıbbi mikrobiyolojide tanıda parazitoloji, hastalıklara neden olan veya insan vücudunda parazitik enfeksiyonlara yol açabilen parazitlerin tanı ve tespitini inceleyen bir alt dal olarak önemlidir. Parazitoloji, mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan çeşitli tekniklerle bu parazitleri belirlemeye ve hastalık teşhislerine yardımcı olur.

Tıbbi  parazitoloji tanıda nasıl kullanılır:

 1. Dışkı İncelemesi: Birçok bağırsak paraziti, dışkı örnekleri üzerinde tanınabilir. Özellikle amipler, helmintler (solucanlar), ve protozoalar bu yöntemle teşhis edilir. Dışkı mikroskopisi ve özel boyama teknikleri kullanılır.
 2. Kan İncelemesi: Bazı parazitler, kan dolaşımında bulunabilir. Örnek olarak sıtma parazitleri veya tripanosomlar bu şekilde tanınabilir.
 3. İmmünoserolojik Testler: Bazı parazit enfeksiyonlarına karşı vücudun ürettiği antikorları tespit etmek için immünoserolojik testler kullanılır. ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) gibi testler bu amaçla kullanılabilir.
 4. Moleküler Yöntemler: DNA veya RNA bazlı moleküler testler, parazitlerin genetik materyallerini tespit etmek için kullanılabilir. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) gibi yöntemlerle, parazitin genetik materyali özgün olarak belirlenebilir.
 5. Doku Biyopsisi: Bazı parazitler, insan dokularında yerleşebilirler. Bu durumda, doku biyopsisi yapılabilir ve mikroskop altında incelenebilir.
 6. Serolojik Testler: Parazit enfeksiyonlarına karşı oluşan antikorların serumda tespiti için serolojik testler kullanılabilir. Bunlar, özellikle kronik veya uzun süreli enfeksiyonları tespit etmek için faydalı olabilir.
 7. İmmünohistokimya: Parazitlerin dokular içindeki dağılımını ve etkilerini incelemek için immünohistokimya kullanılabilir.

Gebelik ve Toxoplazma Gondii

Parazitoloji, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında, hastalara doğru tanı ve tedavi sağlama sürecinde kritik bir rol oynar. Bu tanı yöntemleri, parazit enfeksiyonlarını erken teşhis etmeye, tedaviyi optimize etmeye ve hastalıkların kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

KİST HİDATİK İHA(İNDİREKT HEMAGLÜTİNASYON) TESTİ

Kist hidatik hemaglütinasyon testi (HAT), Echinococcus granulosus adı verilen bir parazitin neden olduğu hidatik kist hastalığının teşhisinde kullanılan bir tür serolojik testtir. Bu test, hasta bireyin kanında Echinococcus granulosus parazitin yüzeyinde bulunan özgül bir antikorun varlığını tespit etmek için yapılır.

HAT'nin çalışma prensibi şu şekildedir:

 1. Hasta bireyin kan örneği alınır.
 2. Bu kan örneği, laboratuvar ortamında işlenir ve serum elde edilir.
 3. Elde edilen serum, özgül bir antijen ile karıştırılır. Bu antijen, Echinococcus granulosus parazitin yüzeyinde bulunan proteinleri içerir.
 4. Eğer hasta kişinin kanında hidatik kist hastalığına karşı özgül antikorlar bulunuyorsa, bu antikorlar antijenle reaksiyona girer ve antijen-antikor kompleksleri oluşturur.
 5. Oluşan kompleksler, özel bir teknik kullanılarak kan örneğinin aglütinasyonunu (topaklaşmasını) gösteren bir reaksiyonu tetikler. Bu reaksiyon, antikorların varlığını ve dolayısıyla hastalığın teşhisini gösterir.

HAT, hidatik kist hastalığının teşhisi için yardımcı bir testtir. Ancak tek başına kesin bir tanı koymak için yeterli değildir. Genellikle diğer görüntüleme yöntemleri (örneğin, ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi) ile birlikte kullanılır. 

 

Etiketler: