background

Mikrobiyoloji

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Parazitoloji

Tıbbi mikrobiyolojide tanıda parazitoloji, hastalıklara neden olan veya insan vücudunda parazitik enfeksiyonlara ....

+ Ayrıntı
Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Viroloji

Tıbbi mikrobiyolojide tanıda viroloji, virüslerin teşhis edilmesi ve hastalıkların nedenlerini belirlemek için ....

+ Ayrıntı
Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Seroloji

Seroloji, vücut sıvıları, özellikle kan serumu ve diğer vücut sıvılarındaki antikorlar, antijenler ve diğer ....

+ Ayrıntı