background

Trichomonas Kültürü

Avclab

Test Bilgileri

Trichomonas Kültürü
 • Yöntem:Mikroskobik/Kültür
 • Numune Türü:Kadın: Vaginal Smear, Servikal Smear, Uretral Smear, İdrar- Erkek: Üretral Sekresyon, Prostat Sıvısı, İdrar
 • Numune Tüpü:Swap
 • Numune Miktarı:2 mL
 • Saklama Koşulları:2-8ºc De 1 Gün, -20ºc De Uzun Süre, - 8º C De 2 Gün, - 20º C De 3ay gün
 • SUT Kod:906270
 • Çalışma Günü:Her İş Günü Yapılır
 • Çalışma/ Raporlama Süresi:2 İş Günü Saat 18:00
 • Red Kriterleri :Yetersiz Ya Da Enfekte Materyal
 • Test Öncesi Hazırlık :Servikal Numune Hekim Tarafından Eküvyon Çubukla Alınır, Transport Besiyeri İçerisine Aktarılır. En Kısa Sürede Laboratuvara Ulaştırılır. Transport İçerisine Alınmadan Gönderilen Örnekler Laboratuvara Ulaştığında Hemen Transport Besiyeri (Stuart,Amies Vb.) İçerisine Aktarılır, Bu Süre 2 Saati Aşmamalıdır.
 • Test Bilgisi :Vajinit Etkeninin Belirlenmesi,Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Yayılımının Önlenmesi.