background

Nümune Alımı

Özel AVCLAB Merkezi Laboratuvarı

Nasıl çalışıyoruz

Preanalitik faz kanın hastadan alınmasından laboratuvara ulaştırılmasına kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Doğru sonuç için en kritik safha preanalitik fazdır. Yapılan çalışmalara göre yanlış raporlanan sonuçların %60 sebebi bu fazdaki hatalardan kaynaklanmaktadır. Öncelikle hastanın doğru zamanda numune vermesi gerekir (örneğin kan şekeri için aç olması gibi).
Hastanın uygun şekilde hazırlanması, örneğin uygun şartlarda alınması, örneğin saklama ve transport için uygun şekilde stabilizasyonu bu evredeki dikkat edilmesi gereken konulardır. Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı çalıştığı kurumları, testler için örneklerin nasıl ve hangi koşullarda alınacağı konusunda “Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı Test Katalogu”ndaki “LABORATUVAR Genel Bilgileri” ve “Alfabetik Test Listesi” bölümleri ile detaylı olarak bilgilendirmektedir. Test Kataloğunun kullanım eğitimi Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı “Mesul Müdür” tarafından sağlanmaktadır. Örnek ve hasta bilgilerinin de Laboratuvara doğru ulaşması doğru sonuç için çok kritik bir gerekliliktir. Otomasyon sistemi sayesinde bu bilgiler Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı ilgili kurum tarafından elektronik ortamda ulaştırılmakta; böylece bilgilerde herhangi bir kayıp ya da değişiklik olması mümkün olmamaktadır. Sistemin kurulması için gerekli barkod etiketleri, barkod okuyucuları ve gerekli tüm eğitimler Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı “Bilgi İşlem Departmanı” tarafından sağlanmaktadır. Laboratuvarımıza gelen numuneler içerisinden “Laboratuvar Numune Kabul ve Red Kriterleri” belirlenerek uygun olmayan numunelerin Laboratuvara kabulünün önlenmesi sağlanmaktadır.

Örnek Toplama

Kurye servisi şehir içi ve dışında Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı tarafından organize edilmektedir. Özel dizayn edilmiş izolasyonlu çantalar ile gerektiğinde soğutulmuş (2-8°C), gerektiğinde donmuş  (-20°C), gerektiğinde oda ısısında örneklerin transferi güvenle sağlanmaktadır. Şehir dışından yapılan gönderilerde Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı anlaşmalı olduğu kargo şirketi vasıtası ile gönderiyi yerinden aldırmaktadır. Örnek Kabul Prosesi Gelen tüm örnekler analiz edilene kadar geçen sürede uygun şartlarda saklanır. Gönderici kurum ve Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı arasında elektronik bir ağ kurulduğu için hasta bilgileri tamamen elektronik ortamda proses edilir.. Örneklerin her biri barkod etiketleri ile tanımlanır. BOS koagülasyon örnekleri, kemik iliği gibi hassas materyaller daima tüm proseslerde önceliklidir. Donmuş örnekler özel şartlara tabi tutulurlar. Tıbbi olarak acil çalışılması gereken testler ve kurum tarafında acil istenilen testlerin örnekleri içinde aynı prosedürler oluşturulmuştur.

Analitik Faz

Tıpta hızla gelişen teknoloji ile birlikte yetkin insan bilgisine ihtiyaç da bir o kadar gerekli hale gelmektedir. Analizlerin analitik değerlendirmelerini doğru ve güvenilir şekilde yapabilen teknik elemanlar; genel tıbbi bilgi birikimi ile spesifik patolojilere yaklaşım gösterebilen, klinisyen hekimlere ayrıca tanı, prognoz ve tedavi süreçlerinde yardımcı olabilen belli konularda uzmanlaşmış, Laboratuvar hekimleri artık çağdaş tıpta vazgeçilmez hale gelmişlerdir. Bu bilinçle Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı çağdaş teknolojik ekipmanlar yanında sürekli eğitim programlarına tabi tutulan disiplinli, etik, dinamik ve devamlı kendini geliştirme azminde bir uzman ve teknik eleman kadrosunu da bünyesinde bulundurmaktadır. Analiz aşamasında, barkod etiketli ve otomasyon kayıtları açılmış örnekler ilgili Laboratuvar bölümlerine iletilir. Sorumlu teknik elemanlar tarafından, kalite kontrol ve standardizasyonu düzenli olarak yapılan ve takip edilen sistemlerde, validasyonu yapılmış yöntemlerle örnek analizi yapılır. Test sonuçları ilgili teknik eleman tarafından otomasyon kaydedilir, sırası ile teknik eleman sorumlusu ve ilgili uzman tarafından sonuçlar onaylandıktan sonra raporlanır. Laboratuvarda kullanılan cihazların bakım ve kalibrasyonları belli bir plan dahilinde Laboratuvar sorumlu uzmanlarımızca yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Yine Laboratuvarlarımızda çalışılan testlerin internal ve external kalite kontrolleri Laboratuvar uzmanlarımızın sorumluluğunda yapılmakta ve kayıtları muhafaza edilmektedir.

Sonuçların Raporlanması

Laboratuvarda çalışılan parametrelerin panik değer listesi hazırlanarak, bu testlere ait düşük veya yüksek değerlerde hastanın hekimine veya hemşiresine derhal haber verilmekte ve çıkan numune sonuçlarının onaylanarak en kısa sürede hastaya ulaşması sağlanmaktadır. Raporlar kurumlara çeşitli yollarla ulaştırılabilir. Otomasyona bağlı olan tüm kurumlar sonuçları eş zamanlı olarak kendileri alabilirler. Kurumlar Otomasyon kullanımı ile referans aralıkları, gönderilen testlerin o anda bulundukları aşamaları, Özel AVCLAB merkezi laboratuvarı tarafından yapılan tüm yenilik ve değişiklik duyurularını ve bazı istatistikleri de istedikleri zaman görebilirler. 
 

 

Etiketler: